Autorská práva

Veškerá práva na kopírování, využívání fotografii, grafiky, popisů obsažených na internetových stránkách obchodu AVENTI jsou vyhrazena.

Majitelem nebo v jiných případech odběratelem licence je firma AVENTI CZ s.r.o., ul. Moskevská 172/13, 737 01, Český Těšín 1, IČ: 034 74 879, DIČ: CZ03474879.

Obchod vznikl při využití software Prestashop na licenci Open Software License version 3.0